Przy założeniu ceny prądu na poziomie 60 gr. za 1kWh, instalujemy:

 • Instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp
  Roczny uzysk energii – ok. 4880 kWh
  4880 kWh x 0,60 zł = 2928 zł
  Roczny zysk – 2928 zł
 • Instalację fotowoltaiczną o mocy 7 kWp
  Roczny uzysk energii – ok. 6720 kWh
  6720 kWh x 0,60 zł =4032 zł
  Roczny zysk – 4032 zł
 • Instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp
  Roczny uzysk energii – 9600 kWh
  9600 kWh x 0,60 zł =5760 zł
  Roczny zysk – 5760 zł

Średnie roczne zużycie prądu przez 4-ro osobową rodzinę waha się na poziomie około 5000 Wh.

WydajnoscKolektorowSlonecznych