Elementem gwarancji prawidłowo funkcjonującej instalacji fotowoltaicznej jest profesjonalne wykonanie jej projektu.

Pierwsza faza planu opiera się na inwentaryzacji budynku. W celu stworzenia optymalnego systemu fotowoltaicznego przeprowadzana jest rozmowa z klientem, która sugeruje potrzeby oraz oczekiwania związane z prezentowaną technologią. Wszystkie wytyczne przedstawione przez Klienta oraz stan budynku pozwalają na możliwie najlepszy dobór urządzeń oraz ceny oferowanej przez producenta. Każdy projekt tworzony przez naszych ekspertów, poddawany jest symulacji komputerowej w celu pozbycia się potencjalnych błędów.

Projektowanie systemow fotowoltaicznych


Projektant dostosuje system fotowoltaiczny do istniejących warunków mieszkaniowych oraz będzie czuwał nad postępującymi pracami.

Wykonujemy projekty instalacji fotowotaicznej niezbędne do uzyskania dotacji.


Drukuj   E-mail