System fotowoltaiczny to zespół urządzeń, których zadaniem jest przetworzenie energii słonecznej w energię elektryczną.

Nagrzewane słońcem panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały i przesyłają go do inwertera. Urządzenie to zamienia prąd stały w prąd zmienny, dostosowany do domowych odbiorników energii. W zależności od rodzaju instalacji, wyprodukowany prąd możemy przesyłać do sieci elektroenergetycznej bądź przechowywać w akumulatorach.

system paneli fotowoltaicznych


Instalacje fotowoltaiczne możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • wydzielone,
  • dołączone do sieci.

Systemy dołączone do sieci (on – grid)

Fotowoltaika dołaczone do sieci on grid

Systemy dołączone do sieci (on – grid) włączone są do sieci elektroenergetycznej dzięki czemu nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne odsprzedawany jest do niej lub kupowany w momencie niedoboru prądu.

W skład systemu wchodzą:

• Panele fotowoltaiczne
• Puszka przyłączeniowa
• Licznik
• Inwerter
• Wyłącznik główny

Systemy wydzielone (off – grid, samodzielne, autonomiczne)

fotowoltaika off grid samodzielne autonomiczne

Systemy wydzielone (off – grid, samodzielne, autonomiczne) nie są podłączone do sieci elektroenergetycznej a wytworzona energie elektryczna magazynowana jest w akumulatorach.

W skład systemu wchodzą:

• Panele fotowoltaiczne
• Puszka przyłączeniowa
• Licznik
• Inwerter
• Wyłącznik główny
• Akumulator
• Kontroler ładowania

Rozwinięcie nazw elementów systemu paneli fotowoltaicznych

Licznik - Urządzenie zliczające energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci. 

Inwerter - 
Urządzenie elektryczne służące do zamiany prądu stałego (wyprodukowanego przez panel fotowoltaiczny) w zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie innych urządzeń elektrycznych.

Akumulator - 
Zadaniem akumulatorów jest gromadzenie energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, którą można wykorzystać w dogodnym dla inwestora momencie. 

Regulator ładowania - Urządzenie montowane między baterią słoneczną a akumulatorem, służące do utrzymywania akumulatora w pełni naładowanego, nie dopuszczając do jego przeładowania oraz nadmiernego rozładowania.


Drukuj   E-mail