System fotowoltaiczny to zespół urządzeń, których zadaniem jest przetworzenie energii słonecznej w energię elektryczną.

Montowanie go na domu mieszkalnym lub innym budynku użytkowym jest doskonałą inwestycją. Nie tylko pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, ale przede wszystkim jest ekologicznym rozwiązaniem. Rosnące ceny energii elektrycznej oraz zatrważający stan środowiska naturalnego są najbardziej przekonującymi argumentami za tym, by zdecydować się na montaż systemów solarnych. ABC SUN ENERGY kompleksowo zajmuje się realizacją takich instalacji – od etapu planowania, do ewentualnego serwisowania.

Nagrzewane słońcem panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały i przesyłają go do inwertera. Urządzenie to zamienia prąd stały w prąd zmienny, dostosowany do domowych odbiorników energii. W zależności od rodzaju instalacji, wyprodukowany prąd możemy przesyłać do sieci elektroenergetycznej bądź przechowywać w akumulatorach.

System paneli fotowoltaicznych - fotowoltaika


Instalacje fotowoltaiczne możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • wydzielone,
  • dołączone do sieci.

Systemy dołączone do sieci (on – grid)

Fotowoltaika - system dołączony do sieci on-grid

Systemy dołączone do sieci (on – grid) włączone są do sieci elektroenergetycznej dzięki czemu nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne odsprzedawany jest do niej lub kupowany w momencie niedoboru prądu. W ten sposób uzyskuje się wymierne oszczędności na rachunkach za prąd – nawet po kilka tysięcy złotych rocznie! Zgodnie z prawem energetycznym i Ustawą o odnawialnych źródłach energii, posiadacze instalacji on-grid o mocy 10 kW, mogą sprzedawać prąd do sieci. Nie trzeba przy tym prowadzić działalności gospodarczej.

W skład systemu wchodzą:

• Panele fotowoltaiczne
• Puszka przyłączeniowa
• Licznik
• Inwerter
• Wyłącznik główny

Systemy wydzielone (off – grid, samodzielne, autonomiczne)

Fotowoltaika - system wydzielony off-grid samodzielny autonomiczny

Systemy wydzielone (off – grid, samodzielne, autonomiczne) nie są podłączone do sieci elektroenergetycznej, a wytworzona energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorach. Dzięki takiej instalacji jest się w zasadzie samowystarczalnym i w razie przerw w dostawie prądu nadal można normalnie korzystać ze wszystkich urządzeń elektrycznych.

W skład systemu wchodzą:

• Panele fotowoltaiczne
• Puszka przyłączeniowa
• Licznik
• Inwerter
• Wyłącznik główny
• Akumulator
• Kontroler ładowania

Rozwinięcie nazw elementów systemu paneli fotowoltaicznych

Licznik - Urządzenie zliczające energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci. 

Inwerter - 
Urządzenie elektryczne służące do zamiany prądu stałego (wyprodukowanego przez panel fotowoltaiczny) w zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie innych urządzeń elektrycznych.

Akumulator - 
Zadaniem akumulatorów jest gromadzenie energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, którą można wykorzystać w dogodnym dla inwestora momencie. 

Regulator ładowania - Urządzenie montowane między baterią słoneczną a akumulatorem, służące do utrzymywania akumulatora w pełni naładowanego, nie dopuszczając do jego przeładowania oraz nadmiernego rozładowania.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą i do kontaktu z nami! By uzyskać więcej informacji oraz wstępną wycenę, należy wypełnić formularz on-line lub zadzwonić pod wybrany numer: 48 22 100 13 16 (woj. mazowieckie) albo +48 22 100 13 16 (woj. łódzkie). Chętnie dokładnie wyjaśnimy cały proces i odpowiemy na wszystkie pytania!


Drukuj