Instalacja kolektorów słonecznych wymaga okresowych zabiegów serwisowych

Powyższe postępowanie zapewni jej długotrwałe, bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie.

Corocznie wykonywany przegląd powinien obejmować:

 • Kontrolę ciśnienia w instalacji,
 • Kontrolę stanu i poziomu glikolu,
 • Kontrolę stanu połączeń lutowanych, skręcanych itp.

Serwis systemow solarnych


Najczęściej występujące zakłócenia pracy systemu kolektorów słonecznych:

Często osiągana maksymalna temperatura wody w zbiorniku

Przyczyna

 • - zbyt duża liczba kolektorów słonecznych,
 • - zbyt mały zbiornik na wodę,
 • - brak odbioru wody,

Postępowanie

 • - należy wymienić zbiornik na większy bądź zmniejszyć liczbę kolektorów,
 • - włączyć schładzanie nocne bądź zrzut awaryjny wody,

Wysoka temperatura kolektora a niska temperatura wody w zbiorniku

Przyczyna

 • - zapowietrzona instalacja,
 • - usterka pompy obiegowej,
 • - niski poziom glikolu,

Postępowanie

 • - odpowietrzyć instalację,
 • - wymienić pompę obiegową,
 • - dopełnić instalację glikolem,

Zaparowane kolektory rano, para zanika w ciągu dnia

Przyczyna

 • - duża wilgotność powietrza,

Postępowanie

 • - sytuacja normalna,

Zaparowane kolektory rano, para nie zanika

Przyczyna

 • - zawilgocona izolacja w kolektorze,

Postępowanie

 • - wymienić kolektor,

Glikol wypływa z zaworu bezpieczeństwa

Przyczyna

 • - uszkodzony zawór bezpieczeństwa,
 • - ciśnienie w instalacji powyżej 6 bar,

Postępowanie

 • - wymienić zawór bezpieczeństwa,
 • - poczekać na schłodzenie instalacji (noc) i powrót ciśnienia do wartości początkowej

Drukuj