Elementem gwarancji prawidłowo funkcjonującej instalacji solarnej jest profesjonalne wykonanie jej projektu.

Pierwsza faza planu opiera się na inwentaryzacji budynku oraz dotychczasowego systemu grzewczego. W celu stworzenia optymalnego systemu solarnego przeprowadzana jest rozmowa z klientem, która sugeruje potrzeby oraz oczekiwania związane z prezentowaną technologią. Wszystkie wytyczne przedstawione przez Klienta oraz stan budynku pozwalają na możliwie najlepszy dobór urządzeń oraz ceny oferowanej przez producenta. Każdy projekt tworzony przez naszych ekspertów, poddawany jest symulacji komputerowej w celu pozbycia się potencjalnych błędów. Elementami składowymi planu są: schematy istniejącego systemu grzewczego, schematy stanu planowanego, wymiarowanie instalacji oraz opis funkcjonowania.

Projektowanie systemow solarnych


Projektant dostosuje system solarny do istniejących warunków mieszkaniowych oraz będzie czuwał nad postępującymi pracami.

Wykonujemy Projekty instalacji solarnej niezbędne do uzyskania dotacji.


Drukuj