System kolektorów słonecznych to zespół urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej oraz przetwarzania jej w energię cieplną.

Kolektory sloneczne zasada dzialania

Nagrzewane słońcem kolektory oddają ciepło za pośrednictwem płynącego w rurach glikolu do zbiornika wody. Zbiornik ten zasila system hydrauliczny w budynku, dzięki czemu mamy ciepłą wodę użytkową bądź dodatkowo wspomaganie centralnego ogrzewania.

Podstawowymi elementami systemu solarnego są:

  • kolektory słoneczne płaskie lub rurowe
  • zbiornik wody
  • naczynie przeponowe
  • sterownik

Kolektory sloneczne zasada dzialania2


Drukuj